Contactpersonen

  • Jan: gaat over de centen 
  • Karin: houdt de website bij (websiteclicket@gmail.com
  • Gerda: contactpersoon FoBoZ en de mail (info@click-et.nl)
  • Afonso: ontwerper van ons logo