Contactpersonen

  • Peet: gaat over de centen
  • Karin: houdt de website bij  (websiteclicket@gmail.com)
  • Jan: gaat over de communicatie  (info@click-et.nl)
  • Peet en Gerda: FoBoZ