Lidmaatschap

Lid worden van Click’et?

Enthousiast geworden en wil je lid worden van de fotoclub, stuur een mail naar info@click-et.nl

Aanvang lidmaatschap

 • Leden worden pas toegelaten na de eerste kennismaking en bevestiging per mail door de administratie.
 • Het besluit wordt aan de aspirant leden per email toegezonden.
 • Ook  is het mogelijk dat nieuwe kandidaten op een wachtlijst worden geplaatst.
 • Het lidmaatschap wordt in principe aangegaan t/m het einde van het lopende kalenderjaar.
 • De contributie is per persoon per kalenderjaar €75,00 (per 01 januari 2015). Bij gedeelten van een jaar wordt dit bedrag omgerekend naar rato.
 • De inleg is voor een kalenderjaar (januari – december) vooraf en volledig te voldoen.
 • Aan het einde van het jaar zal de financiële verantwoording worden gedaan en ter inzage liggen.


Einde lidmaatschap

 • Opzegging tussentijds met restitutie is alleen mogelijk met zwaar wegende redenen zoals bv langdurige ziekten of verhuizing. Het lidmaatschap wordt dan met volledige restitutie over de resterende perioden beëindigd.
 • Bij een opzegging zonder belangwekkende redenen  wordt een opzeg termijn van 3 volle kalendermaanden in acht genomen. Voor de resterende maanden na deze opzegtermijn wordt restitutie verleend.

De ingelegde gelden wordt besteed aan:

Voor alle leden:

 • Het in stand houden en het onderhouden van de web-site.
 • De door de club georganiseerde workshops.
 • Huur locatie(s) fotoavonden.
 • Consumpties op de avonden zijn voor eigen rekening.

Voor eigen kosten van de deelnemende leden:

 • Extra workshops waaraan clubleden individueel deelnemen.
 • Kosten van uitstapjes voor fotograferen op lokatie.
 • Reisgelden worden gedeeld volgens omslag stelsel en per direct afgerekend aan de chauffeur.
 • Koffie, broodjes op locaties zijn  voor eigen rekening.